www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Thorleif Haugsvei 3

Thorleif Haugsvei 3

Dam, Thorleif Haugsvei 3

Fotografert 08.05.06.
Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 70 m².
Største dybde: 1 m.
Gj.snitt dybde: 0,5 m.
Tilstand, dam: Dårlig, lekker vann.
Vegetasjon: Ingen.
Gjennomstrømning: Ingen.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Middels og utabil. En frosk ble iaktatt. 9 eggklaser. Bestanden får 4 av 10 poeng.
Fisk: Ingen.
Historikk: Dammen var opprinnelig en 700 m² og 2 m dyp lystdam tilknyttet en villa. Eiendommen forfalt og dammen grodde igjen. Villaen ble revet og tomten ble byggefelt. I tilknytning til dette arbeidet ble dammen restaurert og redusert.
Omgivelser: Boligfelt med rekkehus.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 08.05.06.
Eier: Privat.
G.nr/b.nr.: 33/400.

Fotografert 08.05.06.
Froskeegg i dammen. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank