www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > OvervĂ„king >  Besserudtjernet, unnarennet til Holmenkollbakken

Besserudtjernet, unnarennet til Holmenkollbakken

Det opprinnelige Besserudtjernet, unnarennet til Holmenkollbakken. Dammen er tørrlagt hele året. Opplysningene under gjelder før den opphørte. Erstatningsdam er grav 200 m nord for unnarennet.

Fotografert 10.05.06. Kl. 11:10.
Foto: Norsk Naturarv. Bildet er fra 2005.

 

Areal: 2500 m².
Største dybde: 6 m.
Gj.snitt dybde: 6 m.
Tilstand, dam: God. Tappes for vann hver vinter.
Vegetasjon: Ingen.
Gjennomstrømning: Liten vanntilførsel.
Amfibier: Liten salamander og padde.
Tilstand, liten salamander: God og stabil. En salamandere ble sett. Salamandertettheten vurderes å være 1 per 1 m² langs oversvømte tribuner. Tidligere år har avdekket at dette er en av Oslos beste slamanderdammer. Bestanden får 8 av 10 poeng.
Tilstand, padde: Svak og stabil. Paddetettheten vurderes å være 1 per 1000 m². Bestanden får 1 av 10 poeng.
Fisk: Ingen.
Historikk: Liten salamander registrert i 1988/89 og padde i 1991. Kjentfolk forteller at padde og salamander alltid har vært i Besserudtjernet. Paddebestanden har angivelig gått tilbake ved siste utvidelse av Besserudtjernet.
Omgivelser: Idrettsanlegg omgitt av sletter og skog.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 6. og 10.5.2006 og 29.5.2013.
 

Fotografert 10.05.06. Kl. 11:15.
Salamander, hann, til venstre og padde til høyre. Foto: Norsk Naturarv.

 


dot


blank