www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Bergdammen, Møllesvingen 20

Bergdammen, Møllesvingen 20

Bergdammen, Møllesvingen 20

Fotografert 10.05.06. Kl. 14:20.

Bergdammen. Dato: 10.5.2006. Foto: Norsk Naturarv.

 

Areal: 320 m².
Største dybde: 3 m (oppgitt i tidligere kilder).
Gj.snitt dybde: 2 m.
Tilstand, dam: Middels.
Vegetasjon: Jevnt fordelt.
Gjennomstrømning: Ingen.
Amfibier: Stor salamander og liten salamander.
Tilstand, stor salamander: Ukjent, ingen dyr iaktatt (2000-2008. Arten døde ut antagelig rundt 2002 og nye dyr ble satt ut i 2009)
Tilstand, liten salamander: God og i vekst. Salamandertettheten vurderes å være 1 per 3 m². Bestanden får 7 av 10 poeng.
Fisk: Ingen.
Historikk: Eiendommen dammen ligger på ble regulert til boligformål i 1981. Første dokumentasjon av stor salamander og liten salamander i dammen ble gjort i 1988/89. Tomten ble innvilget utbygget av Plan- og bygningsetaten, saksbehandler Erland P. Volden, i 2000 med påfølgende utsletting av dam. Denne utbyggingen ble stanset av elever ved Fagerborg videregående skole, Berg, Norberg og Sogn Vel, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Ola Elvestuen (Oslo Venstre) arbeidet for saken i Rådhuset og Odd Einar Dørum (Venstre) brakte salamandernes skjebne opp i Stortingets spørretime. Dammen ble kjøpt opp av Oslo kommune av utbygger i 2003.
Dammen var imidlertid 90 % gjengrodd slik at bestanden av stor salamander var sterkt redusert. I 2004 ble det utført restaureringstiltak i deler av dammen. Tilsynelatende har liten salamander blitt vanligere etter tiltaket. 70 % av dammen er forsatt gjengrodd og bunndybden er fylt opp av løv, kvister og vannplanter. Største dybde er 1 m.
Omgivelser: Villahage.
Geologi: Kambrosilur/leire.
Overvåkingsdato: 10.5.2006 og 16.4.2007.
 

Fotografert 10.05.06. Kl. 14:30.
Liten salamander, tre hanner. Dato: 10.5.2006. Foto: Norsk Naturarv.

 


dot


blank