www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Rødlistearter i Oslo > Rødlisteartikler >  Lakrismjeltblåvinge

Lakrismjeltblåvinge

 • 1. Beskrivelse
 • 2. Adferd
 • 3. Livssyklus
 • 4. Økologi
 • 5. Utbredelse i Norge
 • 6. Utbredelse i verden
 • 7. Historikk
 • 8. Tilstand
 • 9. Lenker
 • 10. Kilder

  1. Beskrivelse

  Lakrismjeltblåvinge (Plebejus argyrognomon).
  Lakrismjeltblåvinge (Plebejus argyrognomon).

  Lakrismjeltblåvinge har et vingespenn på 27-34 mm. Begge kjønn er tilnærmet like. Blå overside med svart rand kantet med hvitt. Undersiden er lys gråhvit spettet med svarte flekker omringet av hvitt. Rand består av orange bånd med svarte og blå prikker. Larvene er lysgrønne med mørkere grønne skråpletter og en avbrutt mørkegrønn, lyskantet ål.

  2. Adferd

  Flyr i juli og begynnelsen av august over enger. Suger nektar av bl.a. erteplanter.

  3. Livssyklus

  Ettårig sommerfugl. Eggene overvintrer, og klekker om våren.

  4. Økologi

  I Norge solrike, varme skogbryn der næringsplanten lakrismjelt vokser. Arten er tilknyttet åpent landskap med slåtte- og strandenger.

  5. Utbredelse i Norge

 • Asker; Nesøya. Siste registreringsår 1980.

  Bærum: Borøya. Siste registreringsår 1993.

  Bærum: Ostøya. Siste registreringsår 1985.

  Forekomsten i Norge er isolert fra øvrige bestander i Europa. Sommerfuglen har forsvunnet fra fastlandet og deres siste tilholdsted er Asker og Bærums øyer. Antall lokaliteter: 3.

  6. Utbredelse i verden

  Fra Frankrike gjennom Mellom-Europa og sørlige Russland til Amur; i Sverige kun Småland, Øland og Østergøtland, ikke Danmark og Finland.

  7. Historikk

  Lakrismjeltblåvinge er første gang beskrevet av Bergsträsser i 1779.

  Arten er tilsammen kjent fra 7 lokaliteter. Følgende 4 har den forsvunnet fra:

  Asker: «Asker; antagelig fastlandet». Siste registreringsår 1881.

  Asker; Brønnøya. Siste registreringsår 1945.

  Bærum; Lysaker. Siste registreringsår 1917.

  Oslo: «Kristiania».Sist sett på 1800-tallet.

  I 2005 lette Nasjonalt senter for insektskartlegging ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo etter lakrismjeltblåvinge på Bleikøya, Heggholmen, Lindøya, Nakholmen og Store Herbern i Oslofjorden, Oslo kommune. Arten ble ikke funnet.

  8. Tilstand

  I tilbakegang både i antall individer og i utbredelse.

  9. Lenker

  Naturhistorisk museum: Lakrismjeltblåvinge.

  10. Kilder

  Endrestøl, A., 2005: Registrering og overvåking av utvalgte insektsarter i Oslo kommune 2005. Nasjonalt senter for insektskartlegging ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • Hansen, L. O. og Aarvik, L. 2000: Sjeldne insekter i Norge. 3 Sommerfugler (Lepidodtera). NINA Fagrapport 38: 48.
 • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.

  Til toppen av siden


 • dot


  blank