www.naturarv.no

Hjem >  Brøggers ukjente arbeid

Brøggers ukjente arbeid

Brøgger begynte å studere zoologi, og som ung student tok han initiativet til å undersøke mollusker i Oslofjorden. Mollusker er bedre kjent under navnet bløtdyr, og omfatter bl.a. muslinger, snegler og blekkspruter. Arbeidet hans bygget på kartleggingen av bløtdyr utført av Sars og Asbjørnsen (som forøvrig er bedre kjent for å nedskrive eventyr enn å beskrive mollusker).

Muslingen har det klingene navnet Pecten septemradiatus. Om denne skrev Brøgger "Denne art findes ved Drøbak ingenlunde i nogen mængde, men dog særdeles almindelig. En ganske eiendommelig varietet af denne art fandtes i et eneste levende explr. ved Holmestrand 40 f. Da den er saa afvigende fra den hos os sædvanlige form, at jeg, hvis jeg ikke havde fundet et par explr., der synes mig at danne overgangen, vilde have holdt den for en egen art, hidsætter jeg beskrivelsen."

Brøgger nedla et betydelig arbeid med å registrere de ulike artene, deres forekomster og hvilke dybder de ble funnet på og utkom året etter reisen sin første vitenskapelige avhandling, Bidrag til Kristianiafjordens Molluskfauna, i 1872.


dot


blank