www.naturarv.no

Hjem >  Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005

Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005

Nasjonalt senter for insekts- kartlegging (NSI) ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har i samarbeid med Norsk Naturarv utført kartlegging av bestemte arter og potensielle biotoper for disse på utvalgte øyer i Oslofjorden i 2005.

Alantfjærmøll
Alantfjærmøll
Foto: Lars Ove Hansen

Ni rødlistearter var utgangspunktet for overvåkning. Dette var sangsikade, klapregresshoppe, markmalurtøyelokkmøll, liten lakrismjeltsekkmøll, lakrismjeltblåvinge, alantstengelvikler, alantfjærmøll, heroringvinge og drakehodeglansbille. Under arbeidet ble det fanget tusenvis av andre insekter som bifangst. Ved gjennomgang av dette materialet fremkom det flere andre rødlistearter. Overvåkningen fanget således opp flere rødlistearter enn planlagt. Spesielt spennende er funn av to arter nye for Norge (Eutomostesthus gagatinus og Trichioampus ulmi). Begge er planteveps, og har foreløpig ikke fått norske navn.

Rapporten fra NSI er ferdig. Den og artslisten for overvåkning av insekter fra Bleikøya, Heggholmen, Lindøya, Nakholmen og Store Herbern.

  application/pdfHer finner du prosjektrapporten, PDF
application/pdfHer finner du artslisten, PDF

dot


blank