www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Rødlistearter i Oslo > Rødlisteartikler > Vendehals

Vendehals

 • 1. Beskrivelse
 • 2. Adferd
 • 3. Livssyklus
 • 4. Økologi
 • 5. Utbredelse i Norge
 • 6. Utbredelse i verden
 • 7. Historikk
 • 8. Tilstand
 • 9. Lenker
 • 10. Kilder

  1. Beskrivelse

  Vendehals (Jynx torquilla)
  Vendehals. Foto: Samfoto.

  Vendehals grå/brunspraglete fugl. 16-17 cm lang. Vingespenn 25-27 cm. Begge kjønn er tilnærmet like.

  2. Adferd

  Lite sky fugl, men farge og adferd gjør den vanskelig å oppdage. Fargene og sammensetningene av dem er svært godt tilpasset trestammer. Vendehals stoler på kamuflasjefarge og kan trykke seg inntil stammer eller se ut som en brukket grein slik at den går i ett med treet. Arten oppdages hovedskelig om våren når hannen sitter i trær og kaller på en make og senere når de har reir. Hekker i naturlig hulrom i trær. Leter etter maur på bakken og oppdages ofte under matsøk. Vendehalsens særegne hodevridning har gitt den navnet.

  Vendehals trekker i september-oktober til tropisk Afrika, tilbake i mai. Enkelte overvintrer i Middelhavsområdet.

  3. Livssyklus

  Reiret legges i naturlige trehull eller holker. Vendehals legger opp til 10 bleke grønngrå til hvite egg i mai-juni. Eggene ruges av hunnen i 12-14 døgn. Kyllingene fôres med maur og maurlarver i omkring tre uker. Begge foreldrene mater avkommet. Hvis det er rikelig med mat kan parret få et kull nr. to i juli-august.

  Lever hovedsakelig av maur i ulike utviklingsstadier som fanges på bakken og fra trær.

  Trekker i august-oktober til Afrika, tilbake i mai-juni

  4. Økologi

  Knyttet til åpen løv- eller løvblandet barskog skogområder. Er avhengig av gamle løvtrær og jevn tilgang på dens hoveføde; maur.

  5. Utbredelse i Norge

  Over hele landet med løv- eller løvblandet barskog.

  6. Utbredelse i verden

  Eurasia. Fra Atlanterhavet til Stillehavet.

  7. Historikk

  Arten er første gang beskrevet av Linné i 1758.

  Vendehalsen har gått sterkt tilbake de siste årene. Fra å være en stedvis vanlig art er den nå fåtallig eller sjelden.

  8. Tilstand

  Arten er tilsynelatende fåtallig eller oversett i Europa.

  9. Lenker

  Birdguides. Wryneck (Junx torquilla).

  UK Biodiversity Action Plan. Wryneck (Junx torquilla) in Europe.

  ARKive. Images of life on Earth. Wryneck (Junx torquilla).

  Hør vendehalsen

  RSPB. Wryneck.

  10. Kilder

 • Dale, S., Andersen, G. S., Eie K., Bergan, M. og Stensland, P. 2001: Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus: 246.
 • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
 • Fugler. Europa. Nord-Afrika. Midtøsten. J.W. Cappelens Forlag a.s.

  • dot


   blank