www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold >  Rødlister

Rødlister

En rødliste er en oversikt over arter som på en eller annen måte er truet av utryddelse eller i betydelig tilbakegang. De fleste land har utarbeidet en nasjonal rødliste. Hensikten med den er å bidra til å øke fokus på truete arter. Målsettingen er å sikre at artene ikke forsvinner fra landet.

dot


blank