www.naturarv.no

Hjem > 2005 >  Flytegro
Årets plante 2005:

Flytegro

Denne planten lever kun i Nord-Europa og er sjelden i hele sitt utbredelsesområde - så sjelden at veksten er en sensasjon i de landene hvor den finnes.

Angivelig er flytegro en uvanlig art fra naturens side. Den er avhengig av rent og næringsfattigt vann for å trives. Slike vann er ikke like vanlige over alt.

Hovedutbredelsen i Norge er i Oslo. Her lever den i hovedstadens drikkevann: Dausjøen og Maridalsvannet.

Flytegro er en svært god indikator for renheten av Oslos drikkevann.

Årets overvåkning, utført av Norsk Naturarv, viser at flytegro har en særdeles livskraftig bestand i Dausjøen, Oslo kommune. Foruten at tidligere kjent voksesteder ble oppsøkt ble nye i samme vannet funnet. Flytegro fordeler seg over lange strekninger og er tilnærmet enerådende over flere hundre m2. Bestanden teller i Dausjøen angivelig rundt 50.000 individer.

Flytegro

  application/octet-streamLes mer om Flytegro her hos Norsk Naturarv

dot


blank