www.naturarv.no

Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Gjenoppbygging >  Gjenoppbygging og rehabilitering av truete arter

Gjenoppbygging og rehabilitering av truete arter

Arter blir utrydningstruet (truet) ved at det blir færre av dem. Å redde en art kan gjennomføres på to måter.

Stor salamander
Stor salamander er en av rødlisteartene Norsk Naturarv har tatt inn i stiftelsens gjenoppbyggningsprogram. Foto: Jan Rabben .

  • Øke antallet individer i hver bestand
  • Øke antall bestander

Hovedårsaken til at arter utryddes skyldes at deres leveområder ødelegges, endres og reduseres. For å sikre deres overlevelse må den enkelte arts leveområde rehabiliteres; vedlikeholdes eller restaureres i henhold til de kravende den enkelte art stiller for å overleve gjennom året og livet. Dette stiller krav til lys, varme, overvintring, skjul, mat, formering, egglegging/frøsetting, klekking, osv.

Ofte kan det kun være ett enkelt og identifisert forhold som svikter. Hvis dette rettes opp kan arten øke i antall og utbredelse. Et kritisk punkt for amfibier at dammene de er avhengige av gror igjen og gjenfylles. Ved å restaurere dammene vil ynglingen ta seg opp. Flere insekter er avhengig av én bestemte planteart under larvestadiet. Ved å restaurere enger under gjengroing vil vertsplantene i dem øke og gjerne insektene med dem. I andre tilfeller stiller de krav som det er vanskelig å gjøre noe med som at de lever i symbiose med en sopp som er i tilbakegang, miljøgifter, sykdommer og faktor X: årsak ukjent.

Arealkrevende arter er i hovedsak mer krevende å berge enn arter som lever på mindre områder.

Kriterier for valg av rehabiliterte arter:

  • rødlistestatus E (direkte truet)
  • spredning i klasser (amfibier, sommerfugler, (karspore)planter, osv.)
  • snever utbredelse
  • små bestander
  • angivelig enkel å rehabilitere
  • kostnadseffektive

I henhold til Riokonvensjonen, som Norge undertegnet i 1992, har landet forpliktet seg til å gjennomføre konvensjonen. Norske myndigheter har imidlertid langt på vei valgt å se bort fra sine forpliktelser da de signerte konvensjonen. Senere har pressen omtalt dette. Siste artikkel sto i Aftenosten 14.03.06 "Norge en natursinke". Oslo kommune har derimot vært sitt ansvar bevist og følger opp Riokonvensjonen.

Norsk Naturarv rehabiliterte 12 arter i Oslo i 2012-2016. Stiftelsen fremmer gjenoppbygging av truete arter med bakgrunn i nasjonale forpliktelser (Riokonvensjonen).

Arter Rødlistestatus Lokaliteter i Oslo Lok. i Norge
Amfibier
Stor salamander VU 10 Ca. 200
Liten salamander NT 23 Flere hundre
Sikader
Sangsikade VU 3 28
Gresshopper
Klapregresshoppe VU 1 20
Sommerfugler
Alantstengelvikler EN 2 7
Alantfjærmøll EN 5 15
Markmalurtøyelokkmøll VU 2 13
Liten lakrismjeltsekkmøll EN 2 14
Slåpetornstjertvinge NT
Biller
Drakehodeglansbille EN 1 7
Karplanter
Drakehode VU 4 Ukjent, flere store og mange små.
Kulturhistoriske planter
Legekattemynte Ingen 1 3

Norsk Naturarv rehabiliterte 18 arter i Oslo i 2010-2011. Stiftelsen fremmer gjenoppbygging av truete arter med bakgrunn i nasjonale forpliktelser (Riokonvensjonen).

Arter Rødlistestatus Lokaliteter i Oslo Lok. i Norge
Amfibier
Stor salamander VU 10 Ca. 200
Liten salamander NT 23 Flere hundre
Sikader
Sangsikade VU 3 28
Gresshopper
Klapregresshoppe VU 1 20
Sommerfugler
Alantstengelvikler EN 2 7
Alantfjærmøll EN 5 15
Markmalurtøyelokkmøll VU 2 13
Liten lakrismjeltsekkmøll EN 2 14
Slåpetornstjertvinge NT
Biller
Drakehodeglansbille EN 1 7
Karplanter
Hvitmure CR 3. (En utgått bestand nyutplantet). 5
Krypjonsokkoll EN 11 15
Drakehode VU 4 Ukjent, flere store og mange små.
Oslosildre NT ca. 10 Ukjent
Kulturhistoriske planter
Legekattemynte Ingen 1 3
Legeløvehale Ingen 1 5
Hundetunge Ikke vurdert 1 3
Hunderot Ikke vurdert 1 3

Norsk Naturarv rehabiliterte 18 rødlistearter i Oslo i 2009. Stiftelsen fremmer gjenoppbygging av truete arter med bakgrunn i nasjonale forpliktelser (Riokonvensjonen).

Arter Rødlistestatus Lokaliteter i Oslo Lok. i Norge
Amfibier
Stor salamander VU 10 Ca. 200
Liten salamander NT 23 Flere hundre
Sikader
Sangsikade VU 3 28
Gresshopper
Klapregresshoppe VU 1 20
Sommerfugler
Alantstengelvikler EN 2 7
Alantfjærmøll EN 5 15
Markmalurtøyelokkmøll VU 2 13
Liten lakrismjeltsekkmøll EN 2 14
Slåpetornstjertvinge NT
Biller
Drakehodeglansbille EN 1 7
Karplanter
Hvitmure CR 2 (En utgått bestand nyutplantet). 4
Krypjonsokkoll EN 11 15
Drakehode VU 4 Ukjent, flere store og mange små.
Oslosildre NT ca. 10 Ukjent
Kulturhistoriske planter
Legekattemynte CR 1 3
Legeløvehale EN 1 5
Hundetunge Ikke vurdert 1 3
Hunderot Ikke vurdert 1 3

Norsk Naturarv rehabiliterte 17 rødlistearter i Oslo i 2008. Stiftelsen fremmer gjenoppbygging av truete arter med bakgrunn i nasjonale forpliktelser (Riokonvensjonen).

Arter Rødlistestatus Lokaliteter i Oslo Lok. i Norge
Amfibier
Stor salamander VU 10 Ca. 200
Liten salamander NT 23 Flere hundre
Sikader
Sangsikade VU 3 28
Gresshopper
Klapregresshoppe VU 1 20
Sommerfugler
Alantstengelvikler EN 2 7
Alantfjærmøll EN 5 15
Markmalurtøyelokkmøll VU 2 13
Liten lakrismjeltsekkmøll EN 2 14
Slåpetornstjertvinge NT
Biller
Drakehodeglansbille EN 1 7
Karplanter
Hvitmure CR 2 (En utgått bestand nyutplantet). 4
Krypjonsokkoll EN 11 15
Drakehode VU 4 Ukjent, flere store og mange små.
Oslosildre NT ca. 10 Ukjent
Kulturhistoriske planter
Hunderot Ikke vurdert 1 3
Legekattemynte CR 1 3
Legeløvehale EN 1 5

 

 

Norsk Naturarv rehabiliterte 18 rødlistearter i Oslo i 2007. Stiftelsen fremmer gjenoppbygging av truete arter med bakgrunn i nasjonale forpliktelser (Riokonvensjonen).

 

 

 

Arter Rødlistestatus Lokaliteter i Oslo Lok. i Norge
Amfibier
Stor salamander VU 10 Ca. 200
Liten salamander NT 23 Flere hundre
Sikader
Sangsikade VU 3
Gresshopper
Klapregresshoppe VU 3
Sommerfugler
Alantstengelvikler EN 1 5
Alantfjærmøll EN 5 15
Markmalurtøyelokkmøll VU 2 13
Liten lakrismjeltsekkmøll EN 2 14
Slåpetornstjertvinge NT
Biller
Drakehodeglansbille EN 1 7
Karplanter
Hvitmure CR 2 (En utgått bestand nyutplantet). 4
Krypjonsokkoll EN 11 15
Drakehode VU 4 Ukjent, flere store og mange små.
Oslosildre A ca. 10 NT
Kulturhistoriske planter
Hunderot Ikke vurdert 1 3
Legekattemynte CR 1 3
Legeløvehale EN 1 5
Giftkjeks VU 1 4-5

 

 

Norsk Naturarv rehabiliterte 17 rødlistearter i Oslo i 2006. Stiftelsen fremmer gjenoppbygging av truete arter med bakgrunn i nasjonale forpliktelser (Riokonvensjonen).

 

 

 

Arter Rødlistestatus Lokaliteter i Oslo Lok. i Norge
Amfibier
Stor salamander E 10 Ca. 200
Liten salamander V 23 Flere hundre
Sikader
Sangsikade Ikke vurdert 3
Gresshopper
Klapregresshoppe DC 3
Sommerfugler
Alantstengelvikler E 1 5
Alantfjærmøll V 5 15
Markmalurtøyelokkmøll V 2 13
Liten lakrismjeltsekkmøll V 2 14
Slåpetornstjertvinge V
Biller
Drakehodeglansbille E 1 7
Karplanter
Hvitmure E 2 (En utgått bestand nyutplantet). 4
Krypjonsokkoll E 11 15
Drakehode Ingen 4 Ukjent, flere store og mange små.
Oslosildre A ca. 10 Ukjent
Kulturhistoriske planter
Hunderot E 1 3
Legekattemynte E 1 3
Legeløvehale E 1 5
Giftkjeks V 1 4-5

 

 

Norsk Naturarv rehabiliterer 18 rødlistearter i Oslo i 2005.

 

 

 

Arter Rødlistestatus Lokaliteter i Oslo Lok. i Norge
Amfibier
Liten salamander V 21 Flere hundre
Sikader
Sangsikade Ikke vurdert 3
Gresshopper
Klapregresshoppe DC 3
Sommerfugler
Alantstengelvikler E 1 5
Alantfjærmøll V 5 15
Markmalurtøyelokkmøll V 2 13
Liten lakrismjeltsekkmøll V 2 14
Lakrismjeltblåvinge V 1 22
Heroringvinge V 7 56
Biller
Drakehodeglansbille E 1 7
Karplanter
Hvitmure E 2 (En utgått bestand nyutplantet). 4
Krypjonsokkoll E 11 15
Drakehode Ingen 4 Ukjent, flere store og mange små.
Kulturhistoriske planter
Hunderot E 1 3
Legekattemynte E 1 3
Legeløvehale E 1 5
Giftkjeks V 1 4-5

Norsk Naturarv rehabiliterte følgende arter i 2004 - 2006

Her finner du oversikt over kategoriene Ex, E, V og A.

Karplanter Rødlistestatus Lokaliteter i Norge
Hvitmure E 4
Kulturhistoriske planter
Eseltistel E 1
Hunderot E 3
Legekattemynte E 3
Løvehale E 5
Isop V 3 (en dyrket)
Giftkjeks V 4-5

dot


blank