www.naturarv.no

Hjem > Norsk Naturarv > Styret >  Norsk Naturarvs styre

Norsk Naturarvs styre

2019–2021

Tor Øystein Olsen
Styreleder
Viken
E-post: post@naturarv.no

Lars Ove Hansen
Nestleder
Viken
E-post: l.o.hansen@nhm.uio.no

Ranjeni Sivasubramaniam
Sekretær
Oslo
E-post: ranjenis91@gmail.com

Petter Lilleengen
Styremedlem
Oslo
E-post: petter.lilleengen@gmail.com
Valgt på ekstraordinært årsmøte 27. august.

2018

Torbjørn Røberg
Leder
Buskerud
E-post: odel@odel.no
Trakk seg fra styret på ekstraordinært årsmøte 27. august.

Tor Øystein Olsen
Nestleder
Oppland
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no
Fungerende leder fra 27. august, valgt til ny styreleder og økonomiansvarlig 8. oktober.

Lars Ove Hansen
Styremedlem
Buskerud
E-post: l.o.hansen@nhm.uio.no
Valgt til ny nestleder 8. oktober.

Ranjeni Sivasubramaniam
Sekretær
Oslo
E-post: ranjenis91@gmail.com

Petter Lilleengen
Styremedlem
Oslo
E-post: petter.lilleengen@gmail.com
Valgt på ekstraordinært årsmøte 27. august.

2017

Torbjørn Røberg
Leder
Buskerud
E-post: odel@odel.no

Tor Øystein Olsen
Nestleder
Oppland
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no

Lars Ove Hansen
Styremedlem
Buskerud
E-post: l.o.hansen@nhm.uio.no

Ranjeni Sivasubramaniam
Styremedlem
Oslo
E-post: ranjeni.sivasubramaniam@nhm.uio.no

2014–2016

Torbjørn Røberg
Leder
Buskerud
E-post: odel@odel.no

Tor Øystein Olsen
Nestleder
Oppland
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no

Lars Ove Hansen
Styremedlem
Buskerud
E-post: l.o.hansen@nhm.uio.no

Sidsel Kvarteig
Styremedlem
Buskerud
E-post: Sidsel.Kvarteig@kartverket.no

Camilla Torgersen
Vara
Oppland
E-post: catorgersen@gmail.com

2008–2013

Torbjørn Røberg
Leder
Buskerud
E-post: odel@odel.no

Tor Øystein Olsen
Nestleder
Oppland
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no

Lars Ove Hansen
Styremedlem
Buskerud
E-post: l.o.hansen@nhm.uio.no

Camilla Torgersen
Styremedlem
Oppland
E-post: catorgersen@gmail.com

2007–2008

Torbjørn Røberg
Leder
Buskerud
E-post: odel@odel.no

Tor Øystein Olsen
Nestleder
Oppland
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no

Lars Ove Hansen
Styremedlem
Buskerud
E-post: l.o.hansen@nhm.uio.no

Tore Berg
Styremedlem
Buskerud

2004–2007

Torbjørn Røberg
Leder
Buskerud
E-post: odel@odel.no

Tor Øystein Olsen
Nestleder
Oslo
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no

Lars Ove Hansen
Styremedlem
Buskerud
E-post: l.o.hansen@nhm.uio.no

Kim Halvor Hartvig Gundersen
Styremedlem
Oslo
E-post: khartvig@broadpark.no

Tore Berg
Styremedlem
Buskerud

Petter Bøckman
Styremedlem
Oslo
E-post: petterb@nhm.uio.no

2003–2004

Torbjørn Røberg
Leder
Buskerud
E-post: odel@odel.no

Tor Øystein Olsen
Nestleder
Oslo
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no

Lars Ove Hansen
Styremedlem
Buskerud
E-post: l.o.hansen@nhm.uio.no

Kim Halvor Hartvig Gundersen
Styremedlem
Oslo
E-post: khartvig@broadpark.no

Tore Berg
Styremedlem
Buskerud

Petter Bøckman
Styremedlem
Oslo
E-post: petterb@nhm.uio.no

Sidsel Kvarteig
Styremedlem
Buskerud
E-post: Sidsel.Kvarteig@kartverket.no


dot


blank