www.naturarv.no

Hjem > Norsk Naturarv > Mål >  Frøbankprosjektet

Frøbankprosjektet

Norsk Naturarvs frøbankprosjekt er iverksatt for å sikre den fremtidige overlevelsen av utvalgte utrydningstruete planter.

Legekattemunte (Nepteta cataria)

Frø av legekattemynte. Planten var inntil frø ble samlet inn og dyrket ansett Norges mest truete plante. I 2011 og 2012 hadde den ingen individer på sin eneste opprinnelige lokalitet i Oslo.

Kriteriet for utvelgelsen av frø er lagt på kulturbetingete planter. Det vil si planter avhengig av eng og beitemark. Når hevden opphører eller endrer form mister arter tilknyttet denne spesielle naturtypen sine leveområder. (Omtrent halvparten av landets utrydningstruete arter er tilknyttet kulturlandskapet.) Per i dag finnes ingen konkrete nasjonale tiltak i offentlig regi for å redde utrydningstruete planter.

1. Innføring


dot


blank