Norsk Naturarv
blank
Hjem > 2005 >  Flytegro
Årets plante 2005:

Flytegro

Denne planten lever kun i Nord-Europa og er sjelden i hele sitt utbredelsesområde - så sjelden at veksten er en sensasjon i de landene hvor den finnes.

Angivelig er flytegro en uvanlig art fra naturens side. Den er avhengig av rent og næringsfattigt vann for å trives. Slike vann er ikke like vanlige over alt.

Hovedutbredelsen i Norge er i Oslo. Her lever den i hovedstadens drikkevann: Dausjøen og Maridalsvannet.

Flytegro er en svært god indikator for renheten av Oslos drikkevann.

Årets overvåkning, utført av Norsk Naturarv, viser at flytegro har en særdeles livskraftig bestand i Dausjøen, Oslo kommune. Foruten at tidligere kjent voksesteder ble oppsøkt ble nye i samme vannet funnet. Flytegro fordeler seg over lange strekninger og er tilnærmet enerådende over flere hundre m2. Bestanden teller i Dausjøen angivelig rundt 50.000 individer.

Flytegro

  application/octet-streamLes mer om Flytegro her hos Norsk Naturarv

dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslokirker, mai 2009

Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,95Mb)

blank
Stiftelsen Norsk Naturarv, Selteveien 188, 3512 HØNEFOSS, Telefon: 90 62 76 14, e-post: odel@odel.no, Copyright: © Norsk Naturarv